Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος θησαυρίζει ένα πλούσιο και μοναδικό χειρόγραφο υλικό που αποτελείται από κώδικες και αρχεία. Διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες διεθνώς συλλογές, 4.500 περίπου, ελληνικών χειρόγραφων κωδίκων, περγαμηνών, χαρτώων, παλίμψηστων, βυζαντινής μουσικής, ξενόγλωσσων καθώς και πολύτιμες αρχειακές συλλογές. Μέσα από τα πολύτιμα αυτά μνημεία της ανθρώπινης σκέψης προβάλλονται «Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας», κλασικοί συγγραφείς, φιλόσοφοι, ρήτορες και ιστορικοί. Διασώζονται ποικίλες μορφές της ελληνικής γραφής, εξαιρετικές μικρογραφίες, ενώ αναγνωρίζονται περίφημα βιβλιογραφικά εργαστήρια και σημαντικοί βιβλιογράφοι. Οι συλλογές της ΕΒΕ περιλαμβάνουν ποικίλες κατηγορίες ιστορικών εγγράφων όπως χρυσόβουλλα, πατριαρχικά σιγίλλια και δικαιοπρακτικά έγγραφα της εποχής της Τουρκοκρατίας, που αναδεικνύουν σημαντικές πτυχές του παρελθόντος. Κεντρική θέση στα αρχεία της ΕΒΕ κατέχει η Ελληνική Επανάσταση του 1821, η οποία αντιπροσωπεύεται, μεταξύ άλλων, από το Αρχείο των Αγωνιστών, τη συλλογή του Ιωάννη Φιλήμονος και το Αρχείο του Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου. Τις συλλογές της ΕΒΕ συμπληρώνουν αρχεία εκπαιδευτικά (Διπλωμάτων Πανεπιστημίων, Λυκείου Μονάχου), φιλολογικά (χειρόγραφα Δ. Σολωμού, Ά. Σικελιανού), αρχεία λογίων (Κ. Ασωπίου, Θ. Φαρμακίδη, Π. Ηπίτη), εμπορικά (Θεσσαλικό, Σταύρου), ενώ αξιόλογο είναι και το αρχείο Nani, το οποίο συγκροτείται από έγγραφα που αφορούν στη δεύτερη Βενετοκρατία στην Πελοπόννησο. Τα ανωτέρω αποτελούν μοναδικά τεκμήρια του ελληνικού πολιτισμού.