Κατά νόμο κατάθεση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΟΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΛΙΚΟ
ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Ποιο Υλικό Κατατίθεται

Σύμφωνα με τον νόμο Ν.3149/2003 το υλικό που κατατίθεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη είναι κάθε αντικείμενο που δημιουργείται για να αποθηκεύσει ή να μεταφέρει, με οποιοδήποτε μέσο, πληροφορίες σε χειρόγραφη, έντυπη, γραφική, ψηφιακή, οπτική, ακουστική ή οποιαδήποτε άλλη δυνατή μορφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΒΕ θα δέχεται το ηλεκτρονικό υλικό (CD, DVD κλπ) μόνο σε μορφή όμοια με εκείνη του εμπορίου, δηλαδή:
α) τα CD,DVD κλπ θα κατατίθενται σε σκληρή θήκη με τυπωμένο εξώφυλλο, όπου θα φαίνεται το ISBN, ο τίτλος, ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης και η χρονολογία.
β) Τα ίδια τα CD/DVD θα φέρουν  τυποποιημένη εκτύπωση, με τα ίδια ακριβώς στοιχεία.

Επιστροφή

Γιατί καταθέτουμε Υλικό

Η Κατάθεση του Υλικού αποσκοπεί στην δημιουργία της Εθνικής Συλλογής Παρακαταθήκης η οποία περιλαμβάνει Υλικό που παράγεται στην Ελλάδα καθώς και Υλικό που παράγεται στο εξωτερικό, αλλά συνδέεται ή έχει συνάφεια με τους ανθρώπους, τη χώρα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της Ελλάδας σε οποιαδήποτε γλώσσα και μορφή και αν βρίσκεται. Για το σκοπό αυτό η ΕΒΕ συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, συντηρεί, διαφυλάσσει, προβάλλει και καθιστά το Υλικό της Συλλογής της προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, κατά τρόπο ισότιμο και με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας

Επιστροφή

Ποιος υποχρεούται να κάνει Κατάθεση

Οι εκδότες, οι συγγραφείς όταν δεν υπάρχει εκδότης, οι τυπογράφοι υποχρεούνται να καταθέτουν στην ΕΒΕ δύο αντίτυπα κάθε είδους εντύπων ατελώς.
Η υποχρέωση κατάθεσης αφορά επίσης τις οπτικοακουστικές και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε φυσική μορφή καθώς και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε μορφή προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, σε ένα αντίτυπο.
Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων ή ανατυπώσεων του ιδίου εντύπου η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδοση ή ανατύπωση εφόσον αυτή είναι εμπλουτισμένη ή αναθεωρημένη.
Σε περίπτωση ύπαρξης κοινής και πολυτελούς έκδοσης, η υποχρέωση για κατάθεση στην ΕΒΕ αφορά ένα αντίτυπο της κοινής και ένα της πολυτελούς έκδοσης.
Οι εκδότες περιοδικών εκδόσεων κάθε μορφής και εφημερίδων, υποχρεούνται να καταθέτουν μέσα σε ένα μήνα από την κυκλοφορία του εντύπου, ένα αντίτυπο της περιοδικής έκδοσης ή της εφημερίδας στην ΕΒΕ.
Υλικό που δεν έχει εκδοθεί και είναι σε πρωτότυπη χειρόγραφη μορφή μπορεί να κατατίθεται στην Ε.Β.Ε. για ένταξή του στις συλλογές της από συγγραφείς, ποιητές σεναριογράφους. Το υλικό για να ενταχθεί στην συλλογή θα πρέπει να κατατίθεται βιβλιοδετημένο με δερμάτινο εξώφυλλο και να φέρει βιβλιογραφικά στοιχεία περιγραφής ήτοι:
Όνομα συγγραφέα, τίτλο, ημερομηνία και τόπο δημοσίευσης.
Η κατάθεση αυτή δεν έχει σχέση με κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας
.

Η Κατάθεση πρέπει να γίνεται ένα μήνα πριν από την κυκλοφορία του εντύπου.
Η Κατάθεση εεφημερίδων και περιοδικών εκδόσεων ανεξαρτήρως μορφής πρέπει να γίνεται σε ένα μήνα από την κυκλοφορία του εντύπου.

Για εκδόσεις κάθε είδους εντύπων κατατίθενται τρία αντίτυπα
Για οπτικοακουστικές και ηλεκτρονικές εκδόσεις σε φυσική μορφή κατατίθεται ένα αντίτυπο
Για περιοδικές εκδόσεις κάθε μορφής και εφημερίδων κατατίθεται ένα αντίτυπο

Επιστροφή

Μη υποχρέωση Κατάθεσης Υλικού

Σύμφωνα με τον νόμο δεν υποχρεούνται για Κατάθεση και δεν εντάσσονται στις συλλογές της ΕΒΕ τα παρακάτω:

 • Υλικό που δεν έχει αναπαραχθεί με την διαδικασία της εκτύπωσης
 • Διδακτορικές διατριβές
 • Προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές εργασίες
 • Φοιτητικές σημειώσεις
 • Διαφημιστικά, ενημερωτικά φυλλάδια φυλλάδια
 • Ημερολόγια τοίχου
 • Κατάλογοι παραγγελιών, εκθέσεων, εκδοτών, γραμματοσήμων
 • Παιχνίδια computer
 • Συμβόλαια
 • Προσκλήσεις
 • Λίστες εργασίας
 • Λίστες κληρώσεων λαχείων κλπ
 • Οδηγίες
 • Κανόνες παιχνιδιών
 • Σχολικοί κατάλογοι
 • Τηλεφωνικοί κατάλογοι
 • Προγράμματα θεάτρων, κονσέρτων και κινηματογράφου
 • Δρομολόγια
 • Ταξιδιωτικοί οδηγοί